Back to Publications

Oibriú le do dhochtúir: faisnéis úsáideach d’othair

Is é an aidhm atá leis an leabhrán seo cabhrú leat an cúram sláinte is fearr a fháil trí oibriú i gcomhpháirt le do dhochtúirí agus le gairmithe eile sláinte. Mínítear ann na cineálacha difriúla dochtúirí a fhéadfaidh cóireáil a chur ort, na nithe ba cheart dóibh a dhéanamh agus conas is féidir leat oibriú leo chun feabhas a chur ar do chúram. Mínítear sa leabhrán freisin an ról atá ag Comhairle na nDochtúirí Leighis agus soláthraítear faisnéis ann faoi shláinte agus faoi chúram sláinte.

Is ar othair agus ar an bpobal atá an leabhrán seo dírithe. Níl sé mar chuid den Treoir um Iompar Gairmiúil agus Eitic, ina leagtar amach na caighdeáin chúraim ar cheart do dhochtúirí iad a chur ar fáil dá n-othair.

Irish button

More Information