Back to Publications

Współpraca z lekarzem: przydatne informacje dla pacjentów

Celem niniejszej broszury jest zapewnienie Państwu pomocy w uzyskaniu najlepszej opieki zdrowotnej w drodze współpracy z lekarzami i innymi pracownikami służby zdrowia. Wyjaśnia ona, jacy lekarze mogą być zaangażowani w proces leczenia, czego mogą Państwo oczekiwać z ich strony oraz jak wspólnie z nimi mogą Państwo usprawnić swoją opiekę medyczną. Broszura przedstawia też rolę Rady Lekarskiej oraz zawiera wskazówki pomocne przy poszukiwaniu informacji o zdrowiu i służbie zdrowia.

Broszura została przygotowana dla pacjentów i ogółu społeczeństwa. Nie stanowi ona części Przewodnika po etyce zawodowej i zasadach profesjonalnego postępowania (Guide to Professional Conduct and Ethics), definiującego standardy opieki, których pacjenci powinni oczekiwać od swoich lekarzy.

Polish button

More Information